حضور الزامی در کارآموزیها

به اطلاع دانشجویان گرامی میرساند چنانچه به هر علتی کارآموزی را کنسل نمایند و یا با مربی بدون اطلاع کارشناسان بالین هماهنگ نمایند و کارآموزی را لغو نمایند آن کارآموزی کنسل میگردد و دانشجویان تجدید دوره میگردند

/ 0 نظر / 42 بازدید