حذف پزشکی

1- گواهی پزشکی حتما توسط پزشک معتمد دانشگاه تایید گردد(بهداری دانشگاه)

2- فرم حذف پرشود (در صورت نبودن گروه،از وبلاگ دریافت شود)

3- حتما اسم استاد، روز امتحان، شماره دانشجویی و دانشکده ای که امتحان داده اید پشت کواهی پزشکی قید شود 

/ 0 نظر / 3 بازدید