توجه

دانشجویان:شیما برجی، رویا خزایی،بهاره مرادی، ترانه شمسی، مریم بازگیر، مارال جان بزرگی، زهرا کرکی، نیلوفر صارمی، فاطمه قلایی، تورج صفری، میلاد سرورانی، حدیث خانی هرچه سریع تر خدمت خانم ذوالفقاری ( مدیر گروه ) مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 2 بازدید