قابل توجه دانشجویان ورودی 92

قابل توجه دانشجویان ورودی 92 که 24 واحد اخذ کرده اند می رساند که در صورتی که مشخص شود واحد باقی مانده دارند طبق نظر شورای دانشگاه و گروه واحدهای اضافه حذف می گردد. لذا در صورت داشتن چنین شرایطی حتما در زمان حذف و اضافه جهت اصلاح واحدها به گروه مراجعه نمایند.

/ 0 نظر / 31 بازدید