کارآموزی درمانگاه زنان قنات

 کارآموزی درمانگاه زنان قنات با سرکار خانم سبزی از روز سه شنبه مورخ 93/12/12 صبح طبق برنامه تشکیل می گردد.گروه شیما برجی برای تعیین تاریخ کارآموزی با مربی هماهنگ نمایند

/ 0 نظر / 22 بازدید