نمره های کاراموزی

دانلود فایل  نمرات کاراموزی ...http://persianblog.ir/EditPost.aspx?blogID=859883&postID=15241102&saved=true&h=42136.4021314931

 ابتدا روی دانلود رایگان با سرعت کم کلیک کنید

گزینه دانلود را انتخاب کنید

پس از ایجاد لینک دانلود فایل، روی گزینه دانلود کلیک کنید

رنگ سبزنمره نهایی یعنی ارسال نمره از گروه

رنگ قرمز نمره نهایی یعنی مشکل دار بودن نمره به گروه مراجعه فرمایید.

در صورتی که قبلا کارآموزی رفته اید ولی در جدول نمره ندارید( اگر در کارنامه گزارش نشده باشد) حتما پیگیری نمایید.

/ 0 نظر / 76 بازدید