اطلاعیه در خصوص برگزاری کارآموزیها

دانشجویان پرستاری که به هر دلیلی در موعد مقرر کارآموزی نروند و نیاز به تشکیل  یک گروه جدید برای کارآموزی مورد نظر داشته باشند امکان چنین کاری برای دانشگاه وجود ندارد لذا  در صورتیکه چنین اتفاقی  بیفتد نمره آن بخش از کارآموزی صفر خواهدشد لذا کلیه کارآموزیها در موعد تعیین شده برقرار  میگردد ودرغیر آن زمان به هیچ عنوان کارآموزی تشکیل نخواهد شد.

/ 0 نظر / 25 بازدید