آقایان ابولفضل دولت آبادی، هادی رشیدی نیا، رضا حیدری ، شهاب الدین نادری و خانم فریبا خان محمدی هزاوه هرچه سریع تر خدمت خانم عیاشی (آموزش )مراجعه نمایند.