از کلیه دانشجویان گرامی خواهشمند است قبل از ورود به  دوره عرصه درس ورزش 1 را اخذ نمایند چون به صورت همزمان امکان حضور در بیمارستان و گذراندن درس عملی مقدور نمیباشد و گروه از دادن نامه به دانشجویان عزیز معذور میباشد.