از کلیه دانشجویان خواهشمند است حتما در کانال تلگرامی دفتر هماهنگی دانشکده عضو شوند که در جریان کلاسها قرار بگیرند.

 

               آدرس: DHP1396@