خانم ها ریحانه نریمان فر جهت حذف تقلیل واحد و مهسا نوروزی جهت حذف تربیت بدنی 1 به مدیر گروه مراجعه نمایند.